Application of Computer in Textile [Software]

Application of Computer in Textile [Software]

1. Application of Computer in Spning Section: (a) Bale Management: (i) BIAS (Bale Inventory Analysis System) Software (ii) EFS (Engineered Fiber Selection) Software (b) Fiber Testing: (i)  HVI – High Volume Instrument. Uster HVI, Premier HVI, Lintrenics HVI. (ii) AFIS …

Read More